Algemeen

Vanaf 25 mei 2020 kunnen er weer afspraken worden gemaakt bij Massagepraktijk More Balance. Er worden alleen afspraken gemaakt met cliënten waarvan met vrije grote zekerheid vastgesteld kan worden dat ze gezond zijn en niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit wordt gedaan aan de hand van een (telefonische) triage en gezondheidscheck.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius) krijgen dan verzoek ik u de afspraak te annuleren.

In de praktijk zijn aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Een afspraak maken

Een afspraak maken gaat zoals u gewend bent, dus telefonisch, via Whatsapp of per mail.

Uiterlijk één dag voor de afspraak stuur ik u een link naar de pagina Covid-19 op deze website, waarop een aantal vragen staat die u moet beantwoorden.

Door het (naar waarheid) antwoord te geven op de gestelde vragen, wordt bepaald of u tot een kwetsbare groep behoort.

Dit heet een triage.

Op de dag van de afspraak, voorafgaand aan de behandeling nemen we deze vragen nogmaals kort door.

Mocht u tot een kwetsbare groep behoren dan heeft u een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat vraag ik van u?

 1. Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes. 

 2. Kom niet te vroeg; kom het liefst vlak voor de afgesproken tijd binnen. 

 3. Kom alleen.

 4. Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt u de handalcohol).

 5. Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen. 

 6. Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. 

 7. Betaling vindt bij voorkeur plaats via een betalingsverzoek resp. Tikkie.

 8. Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen worden uiteraard niet in rekening gebracht.

 9. Volg de instructies altijd op.

 10. Ik hoop op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dan u had gehoopt. 

 11. Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard alle begrip voor.

 

Voorzorgsmaatregelen in de praktijk

 1. Ik heb geen ziekteverschijnselen.

 2. Ik geef geen hand bij binnenkomst. 

 3. Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.

 4. De behandelkamer wordt geventileerd en/of gelucht.

 5. Er wordt voldoende tijd gepland voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken. 

 6. Om bron- en contactonderzoek makkelijker te maken is het verplicht cliënten te registreren met volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, datum/tijdstip bezoek.

 

Massagepraktijk More Balance kijkt er naar uit om u weer van dienst te zijn.

 

Over verdere ontwikkelingen wordt u uiteraard geïnformeerd.

 

 

Blijf gezond!

naar Covid-19 triage

terug naar Home