top of page

Covid-19 triage

Behoort u tot de groep kwetsbare mensen dan heeft u een grotere kans dan anderen om ernstig ziek te worden met het nieuwe Coronavirus.

Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. 

Met het beantwoorden van onderstaande vragen kunnen we bepalen of u tot de groep kwetsbare mensen behoort. Dat is het geval als u één of meerdere vragen met Ja beantwoordt. In dat geval wordt het maken van een massageafspraak afgeraden; overleg eventueel met uw arts.

* verplicht veld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bent u 70 jaar of ouder? *

2. Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een van onderstaande aandoeningen: *

 • Heeft u een chronische luchtweg- of longprobleem en daar zo veel last dat u onder behandeling bent van een longarts?

 • Bent u chronische hartpatiënt en heeft u daar zoveel last van dat u onder behandeling bent van een cardioloog?

 • Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) met complicaties? 

 • Heeft u een ernstige nieraandoening die leidt tot dialyse of niertransplantatie?

 • Heeft u een HIV-infectie en bent u (nog) niet onder behandeling van een arts of heeft u een HIV-infectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal <200/mm2? 

 • Heeft u een ernstige leverziekte?

 • Heeft u ernstig overgewicht (BMI > 40)?

 • Heeft u een verminderde weerstand tegen infectie door een van onderstaande mogelijkheden?

  • gebruik medicijnen voor een auto-immuunziekte

  • een orgaan of stamceltransplantatie

  • het ontbreken van de milt of een milt die niet functioneert

  • een bloedziekte

  • gebruik van weerstand verlagende medicijnen

  • chemotherapie en/of bestraling in de afgelopen 3 maanden

  • ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling van een arts nodig is.

 

 

 

 

3. Overige gezondheidsvragen: *

 • Had u één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk- en/of smaakverlies?

 • Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

 • Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

 • Bent u in quarantaine omdat u

De afspraak kan doorgaan als bovenstaande vragen met NEE zijn beantwoord.

4. Hebt u alle vragen naar waarheid beantwoord? *

5. Geeft u toestemming voor het delen van uw naam, telefoonnummer en mailadres met de GGD t.b.v. bron- en contactonderzoek? *

 

 

 

 

 

 

 

terug naar Afspraak maken

terug naar Home

bottom of page